ქართული ღვინის კომპანია
Royal Marani
ღვინის რეგიონები
კომპანიის საწარმო მდებარეობს კახეთში, სოფელ შალაურში.
კატეგორია
სუფრის ღვინო
ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო
ქვევრის ღვინო
პრემიუმი
ქართული ბრენდი
ჭაჭა